Upskilling i reskilling, czyli jak rozwijać kompetencje pracowników?

Planując rozwój firmy, nie można ignorować wagi podnoszenia kompetencji pracowników. W nowoczesnych organizacjach należy stawiać na rozwijanie umiejętności. Reskilling oraz upskilling to sposoby nie tylko na zapobieganie kryzysom w przedsiębiorstwie, ale sposób na kształtowanie nowych talentów wśród pracowników. Poznaj sposoby na rozwijanie kompetencji swojej kadry.

Jakie masz możliwości w rozwijaniu kompetencji pracowników?

W dzisiejszej erze cyfryzacji przetrwają ci, którzy umieją się dostosować do nowych warunków. Jeśli zatem firma ma dalekosiężne plany rozwojowe, musi zainwestować w talenty swoich pracowników. Jest to szczególnie ważne w monetach kryzysowych, w celu uniknięcia redukcji etatów oraz zwiększenia elastyczności w dostosowaniu się do nowych zadań.

To, jak ogromną rolę pełni rozwój kompetencji pracowników, widać już w polskim środowisku biznesowym. Trwająca pandemia, która w wyniku lockdownów zmusiła tysiące firm do przejścia na pracę zdalną, pokazuje, że proces powszechnej cyfryzacji właśnie trwa. Coraz częściej mówi się o konieczności przebranżowienia.

Jednak rozwój pracowniczy to nie tylko podnoszenie kompetencji twardych. Niezwykle istotna jest zmiana samego sposobu myślenia. W końcu do przyswojenia nowych umiejętności niezbędna jest łatwość uczenia się. Ponadto należy uświadomić pracowników o celowości dokształcania się. Kompetencje miękkie są również pożądane w sytuacji niedoboru specjalistów na rynku pracy. Wówczas odpowiednie szkolenie wewnątrz firmy może stanowić rozwiązanie tego problemu.

Jak zatem wygląda rozwój pracownika w biznesie? Wyjaśniamy.

kompetencje pracowników

Upskilling, czyli pogłębianie umiejętności

Według raportu McKinsey do 2030 roku niemal 400 milionów pracowników na całym świecie będzie musiało podnieść swoje kompetencje zawodowe, aby utrzymać się w biznesie. Upskilling, czyli pogłębianie umiejętności otwiera możliwości awansu pionowego, ale i zwiększenia efektywności pracy w organizacji. Dzięki dokształcaniu kadry, firma ponosi również mniejsze wydatki na zatrudnianie nowych specjalistów.

Dedykowane szkolenia powinny obejmować zarówno rozwój kompetencji twardych, jak i miękkich. To ważne, zwłaszcza w czasach, gdy nawet najbardziej zaawansowane technologie nie zastąpią umiejętności krytycznego myślenia, czy inteligencji emocjonalnej. Takie cechy są pożądane szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Możliwość przekwalifikowania – reskilling

Pracownicy muszą wykazywać się dużą elastycznością. Na polskim rynku pracy jest to wciąż umiejętność deficytowa. Jednak reskilling, czy inaczej przekwalifikowanie, to często jedyne możliwe rozwiązanie w branżach niszowych.

Bywa, że firma w momencie kryzysu lub postępujących zmian na rynku, musi dokonać reorganizacji na stanowiskach. Chcąc uniknąć dodatkowych kosztów oraz zachować dotychczasową kadrę, słusznym wyjściem jest reskilling.

Przykładem takiego działania mogą być szkolenia przygotowujące osoby z różnych działów do przejścia do działu IT.

Przekwalifikowanie może również być wynikiem dłuższej nieobecności w pracy, np. po urlopie macierzyńskim. Wówczas niezbędna jest nauka nowych technologii lub programów.

szkolenia pracowników

Stwórz odpowiednie miejsce w biurze

Każdy sposób na naukę jest dobry. Jeśli jednak oczekujesz wysokiej skuteczności w krótkim czasie, postaw na dogodne warunki do przyswajania wiedzy. Obecnie oprócz tradycyjnych szkoleń i warsztatów, większość z takich spotkań odbywa się online za pośrednictwem platform e-learningowych, webinarów i konferencji online. Jest to poniekąd spore ułatwienie dla pracownika oraz firmy, a jednak wymaga stworzenia odpowiedniego miejsca w biurze.

W przestrzeniach typu open space, gdy nie ma osobnej sali konferencyjnej lub jest ona trudno dostępna, miejsce do nauki może pełnić budka akustyczna. Postawienie jednej lub kilku kabin dźwiękoszczelnych w biurze umożliwia efektywne uczenie się w zacisznym i komfortowym środowisku.

Zainteresowany budką akustyczną? Skontaktuj się z Available!

Zmiana lub pogłębianie kompetencji to w dzisiejszym biznesie obowiązek. Firmy, które inwestują w kształcenie swoich pracowników i podążają z duchem czasu i mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu, nawet mimo sytuacji kryzysowych. Zadbaj nie tylko o rozwój umiejętności, ale i stwórz również odpowiednie miejsce do nauki dla kadry. Budki akustyczne od Available to świetne rozwiązanie zarówno w mniejszych, jak i większych firmach.