Onboarding pracowników. Jak go dobrze organizować?

W wielu firmach osoby zatrudnione na nowym stanowisku często mają poczucie pozostawienia „samym sobie”. Tymczasem onboarding, czyli wdrożenie nowego pracownika, to niezwykle ważny element rekrutacji personelu. Decyduje on nie tylko o motywacji i zaangażowaniu danej osoby, ale nawet zwiększa szanse na pozostanie w pracy po okresie próbnym. O korzyściach i metodach adaptacji nowego pracownika piszemy w artykule poniżej. Poznaj nasze przydatne wskazówki.

Onboarding – dlaczego jest ważny dla rozwoju Twojego biznesu

Stworzenie zgranego zespołu pracowników w organizacji to podstawa jej sukcesu. O pracowników należy dbać już od pierwszego dnia ich pobytu w firmie. Wdrażanie nowych osób, czyli onboarding, ma na celu zapoznanie ze współpracownikami, polityką firmy, stanowiskiem pracy i obowiązkami. Dlaczego to takie ważne?

Badania dowodzą, że niemal wszyscy pracownicy, którzy na początku uczestniczyli w onboardingu byli znacznie dłużej związani z danym przedsiębiorstwem, niż ci, którzy sami musieli się zapoznać z nowym środowiskiem. Obowiązkiem każdego szefa czy działu HR jest więc zorganizowanie szkolenia adaptacyjnego. Taki onboarding wpływa na lepszą opinię pracowników o firmie, ogranicza liczbę zwolnień, a także przyczynia się do efektywności i samodzielności członków zespołu.

Co składa się na udany onboarding?

Wdrożenie pracownika zaczyna się już podczas ostatniego etapu procesu rekrutacyjnego. To właśnie wtedy dowiaduje się on szczegółów na temat nowego stanowiska, misji, strategii i organizacji w firmie.

W pierwszym dniu pracy należy zadbać o przygotowanie biurka, komputera i innych narzędzi. Obowiązkowo trzeba także przedstawić nowicjusza reszcie zespołu i opowiedzieć o wzajemnych kompetencjach.

szkolenie nowego pracownika

Kolejną ważną czynnością jest szkolenie z obsługi sprzętu technicznego, czyli drukarek, telefonów, skanerów czy kabin dźwiękoszczelnych. Nowy pracownik powinien również wiedzieć, gdzie może spożywać posiłki oraz gdzie znajduje się strefa dla palaczy. Pierwsze zlecane zadania nie powinny być zbyt trudne. W zależności od stopnia skomplikowania danego stanowiska onboarding może trwać od kilku dni, nawet do kilku tygodni czy miesięcy.

Wsparcie dla nowych członków zespołu – jak je zapewnić?

Poczucie zagubienia czy przytłoczenia nowymi obowiązkami to naturalne reakcje po znalezieniu się w nowym miejscu pracy. Szefowie i liderzy powinny zdawać sobie z tego sprawę i zadbać o przyjazną atmosferę i wsparcie dla nowo zatrudnionych.

Ważne jest, aby nowy członek zespołu miał co robić w pierwszych dniach. Oczywiście nie należy narzucać mu zbyt wielu obowiązków i trudnych zadań. Jednak z drugiej strony zupełny brak zajęcia może być równie uciążliwy.

Dobrą praktyką jest wyznaczenie jednej osoby z zespołu, która będzie przyuczać kandydata na nowym stanowisku. Najlepiej poprosić o to doświadczonego pracownika, który jednocześnie chętnie pomaga innym i sam nie jest zbyt zapracowany. Nowej osobie zwykle należy poświęcić sporo uwagi, a do tego przyda się też pewna doza cierpliwości. W hałaśliwym open office doskonale sprawdzi się do tego dwuosobowa biurowa budka akustyczna. Można przeprowadzić w niej krótkie szkolenie z dala od zgiełku panującego w biurze.

Jak przygotować firmę i zespół na nowego pracownika?

Zazwyczaj wieści o zatrudnieniu nowej osoby w firmie roznoszą się bardzo szybko, ale duże znaczenie ma przekazanie tej informacji oficjalnie. Kierownicy powinni przekazać reszcie zespołu, jakie obowiązki będzie miał nowy pracownik i poprosić o udzielenie mu potrzebnego wsparcia.

oprowadzenie po firmie

Dobrą praktyką jest wysłanie maila powitalnego do wszystkich członków organizacji. To szczególnie przydatne wtedy, gdy firma jest duża i zatrudnione są w niej osoby pracujące zdalnie albo w innych oddziałach.

Okazją do lepszego zapoznania się i integracji pomiędzy zatrudnionymi są różnego rodzaju spotkania po pracy, wyjazdy czy wspólne celebrowanie świąt. To buduje relacje i tworzy pozytywną atmosferę w pracy.

Już wiesz, jak zrobić dobre wrażenie na nowych pracownikach?

Przyjmując do pracy nową osobę, pamiętaj o pierwszym dobrym wrażeniu! Zadbaj o to, aby adaptacja nowo zatrudnionej osoby przebiegała w przyjaznej i życzliwej atmosferze. Stwórz swoim pracownikom komfortowe miejsce do pracy i zainwestuj w nowoczesne rozwiązania, takie jak budka telefoniczna do biura od Available. To wyposażenie, z którego można korzystać zarówno w procesie rekrutacji, jak i wdrażania i wykonywania codziennej pracy przez pracowników.