Modele zarządzania firmą i pracownikami

Ludzie odpowiedzialni za rozwój firmy często posiłkują się różnego rodzaju modelami biznesowymi, mającymi usprawnić kwestię zarządzania. Pomysłów na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa jest naprawdę dużo; jak zatem ocenić, który z nich sprawdzi się w Twojej firmie?

Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta, bo zależy ona od szeregu zmiennych. Jeśli jednak podejdziesz do sprawy całościowo, może się okazać, że efekty znacznie przerosną Twoje oczekiwania. A zatem, co powinieneś wiedzieć na temat zarządzania firmą?

Trochę teorii

Prawda jest taka, że nie ma uniwersalnego patentu na optymalizację pracy firmy. W przeciwnym wypadku wszyscy stosowaliby właśnie tę jedną, doskonałą metodę. Co więcej, gdyby udało się opracować taki idealny model, dalsze poszukiwania specjalistów od zarządzania byłyby bezprzedmiotowe. Fakt, że wciąż opracowują oni nowe rozwiązania, dowodzi, że sprawa jest dość złożona. Do najbardziej popularnych rozwiązań biznesowych należą:

Model Michigan

Jeszcze kilkanaście lat temu był on stosowany w większości światowych korporacji. Jego głównym założeniem jest uznanie pracowników firmy za zasoby – rzecz jasna, nie chodzi tu o ich uprzedmiotowienie, lecz o sposób myślenia o nich. Wychodząc z takiego założenia, należy pozyskać ich jak najmniejszym kosztem, a następnie maksymalnie wykorzystać drzemiące w nich możliwości oraz potencjał. Można to osiągnąć za pomocą systemu motywacyjnego oraz precyzyjnej ocenie efektów ich pracy.

Model Harvardzki

Stawia on sprawę zarządzania przedsiębiorstwem nieco inaczej. W tym przypadku pracownicy są włączeni w proces decyzyjny, a zatem mają realny wpływ na strategię firmy. Najważniejszym elementem jest, obok skutecznego systemu motywacyjnego, poczucie odpowiedzialności oraz wspólnoty.

Modele Fredericha Laloux

W książce pt. "Pracować inaczej" opisał on sposoby zarządzania firmami i organizacjami za pomocą kolorów. Zgodnie z jego założeniami, można tu wyróżnić cztery modele:

  • czerwony, czyli „rządy mocnej ręki”, charakterystyczne np. dla gangów;
  • bursztynowy, oparty o ścisłą hierarchię i jasno określone, formalne role. Ten typ zarządzania stosuje się np. w armii;
  • pomarańczowy; w tym przypadku największe znaczenie ma osiąganie celów i wyprzedzenie konkurencji. Taki model dominuje we współczesnych korporacjach;
  • zielony; w tym modelu szef jest „głową rodziny” i mentorem, za którym podąża reszta. Taki system sprawdza się w ruchach i organizacjach społecznych.

Turkus rządzi

Każdy z powyższych modeli zarządzania ma swoje zalety. Co więcej, jak widzimy na omówionych przykładach, istnieją takie byty, w których wybór sposobów organizacji jest mocno ograniczony, np. w wojsku. W przypadku biznesu dopuszczalna jest jednak większa dowolność, a — bazując na modelach opartych o kolory — optymalnym rozwiązaniem dla większości przedsiębiorstw wydaje się... turkusowy.

Jego głównym założeniem jest tak zwana „zwinna organizacja”. Opiera się ona na skutecznym zarządzaniu ryzykiem, z jednoczesnym uwzględnianiem sygnałów napływających od kontrahentów, klientów, a także pracowników. Tu priorytetem jest stałe dostosowywanie działalności firmy do wymagań chwili. Nie ma sztywnej hierarchii, liderem staje się ten pracownik, który akurat najlepiej zna się na najważniejszym – w danym momencie – zadaniu, a reszta polega na jego zdaniu. Szef staje się koordynatorem projektów, a nie nadzorcą, który płaci, kontroluje i stawia wymagania.

Tyle teorii; jak to wygląda w praktyce, zwłaszcza w przypadku niewielkich firm, gdzie właściciel odpowiada własnym majątkiem? Rozmaicie. Model turkusowy, chociaż aktualnie uznawany za najlepszy, pociąga za sobą spore ryzyko, związane z tak zwanym czynnikiem ludzkim.

W poszukiwaniu ideału

Okazuje się, że najlepsze rezultaty biznesowe można osiągnąć, stosując różne modele zarządzania, w zależności od aktualnej sytuacji, bieżących potrzeb i uwarunkowań. Oznacza to, że nawet jeśli raz znalazłeś rozwiązanie bliskie ideału, jest wielce prawdopodobne, że za kilka miesięcy będziesz musiał wdrożyć nowe. Czy zatem należy nastawić się na wieczne poszukiwania i niepewność? Nic z tych rzeczy; trzymając się pewnych stałych elementów, będziesz mógł dowolnie modyfikować sposób zarządzania Twoją firmą. Kluczowymi punktami, na jakich powinieneś się skupić, są:

  1. Przestrzeń. Stworzenie pracownikom odpowiedniego miejsca do pracy; takiego, w którym będą mogli ze sobą współdziałać, a w razie potrzeby odciąć się od nadmiaru bodźców i skupić na pilnym zadaniu. Wymiernie pomogą w tym budki akustyczne, dzięki którym na relatywnie małym biurze można stworzyć wygodne nisze, sprzyjające wytężonej pracy i rzeczowym rozmowom biznesowym.
  2. Ludzie. Zawsze warto pokazać pracownikom, że są ważni i szanowani. Poniekąd wracamy więc do punktu 1, czyli do godnych warunków pracy.
  3. Dobór partnerów biznesowych. Nie można być specjalistą w każdej dziedzinie; zamiast więc wyważać otwarte drzwi, lepiej oprzeć się na wiedzy kogoś innego i skorzystać z opracowanych przez niego rozwiązań. Jeśli zastanawiasz się nad poprawieniem sposobu funkcjonowania Twojej firmy, skontaktuj się z nami. Wspólnie pomożemy Ci dobrać najlepsze dla Ciebie budki dźwiękoszczelne i stworzyć przestrzeń, która usprawni pracę Twoich podwładnych.